เกร็ดความรู้

1.  แผ่นอะคริลิค (Acrylic) คืออะไร

เป็นแผ่นพลาสติกประเภท thermoform แผ่นอะคริลิคผลิตจากวัตถุดิบ ชื่อ Methyl Methacrylate หรือ MMA

 

2. ประวัติความเป็นมาของอะคริลิค

อะคริลิค คิดค้นโดย 2 นักเคมีชาวเยอรมันชื่อ ฟิททิจ (Fittig) และพอล (Paul) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 แล้วมีการพัฒนาวิธีผลิตให้ได้แผ่นอะคริลิกพลาสติก มาเรื่อยๆ จนในปี ค.ศ. 1933 นักเคมีชาวเยอรมัน ชื่อ ออทโท เริห์ม (Otto RÖhm) ได้ขอจดสิทธิบัตร วิธีผลิตแผ่นพลาสติกใสจากโพลิเมทิลเมทาไครเลตในชื่อทางการค้า Plexiglas หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1936 จึงมีการผลิตแผ่น Plexiglas ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์